Våre produkter

 

Essens tilbyr et sett av webbaserte tjenester som forsterker relasjonen mellom nettsted og bruker.

Ved å identifisere brukerens interesser, kan Essens automatisk berike nettstedet med innhold som engasjerer brukeren og forsterker interessen.

Berikelsen maksimerer verdien av nettstedets eget innhold og styrker budskapet.